Wracają lokaty z funduszem

By | 21 sierpnia 2013
lokata z funduszem

© Stocksnapper – Fotolia.com

Rekordowo niskie stopy procentowe powodują, że coraz trudniej jest o przyzwoicie oprocentowany depozyt bankowy. W największych bankach nie można liczyć na więcej, niż  2% w skali roku, a bardziej agresywnym graczom zdarza się płacić nieco ponad 3% rocznie. Stawki rzędu 5-6% w skali roku, dostępne bez większych problemów jeszcze kilka miesięcy temu, dziś można znaleźć tylko w ramach ofert łączonych. Tak korzystną lokatę może założyć tylko ten, kto równocześnie sięgnie po inny produkt, np. kupi jednostki funduszy inwestycyjnych.

Perspektywa wpłacenia pieniędzy do banku na 6% w skali roku jest kusząca, ale rentowność łączonych produktów typu fundusz plus lokata zależy przede wszystkim od stopy zwrotu z części inwestycyjnej. Jeżeli fundusz godnie zarobi, to i cała inwestycja się opłaci, jeśli zaś straci – to nawet dodatkowy zysk z promocyjnej lokaty nie zrekompensuje tych strat. Widać więc gołym okiem, że jest to produkt dla osób akceptujących wyższe ryzyko, niż w przypadku lokaty bankowej, a oprocentowanie części depozytowej tak naprawdę mówi bardzo niewiele o produkcie. Wysokie odsetki to miły bonus, ale tylko bonus. Aby ocenić, czy reszta bankowego dwupaku jest równie atrakcyjna, warto odpowiedzieć sobie na kilka pytań:

1. Ile trzeba wpłacić do funduszu, by skorzystać z promocyjnego oprocentowania lokaty?

W zależności od szczegółowych zapisów, jakie znajdą się w regulaminie produktu, do funduszu musi trafić 1/2, 2/3 lub 3/4 łącznej kwoty inwestycji w bankową zgrzewkę. Oczywiście im większa część deponowanej kwoty zostanie wpłacona do funduszu, tym mniejszy wpływ na efekt inwestowania będzie miało oprocentowanie części depozytowej. Niekiedy nawet poważna inwestycja w fundusze nie pozwala zarobić zbyt wiele na lokacie. Bank może np. zastrzec, że niezależnie od wartości kupionych jednostek, na promocyjny depozyt można wpłacić nie więcej niż 5 tys. zł czy 10 tys. zł.

2. Jak długo obowiązuje wyższa stawka?

Im dłuższy okres, na jaki bank przyjmuje promocyjny depozyt, tym większa jest realna korzyść dla oszczędzającego. 6% zamiast 3% w skali roku na lokacie rocznej czy nawet półrocznej przekłada się na zauważalne zyski, ale już w przypadku lokaty miesięcznej będzie to tylko wabik o niewielkiej wartości.

3. Jaki jest wybór strategii?

W wielkim worku z funduszami inwestycyjnymi kryją się produkty realizujące skrajnie różne strategie. Te z udziałem akcji są bardzo odległe od lokat bankowych z uwagi na dużo wyższy poziom ryzyka; fundusze obligacji charakteryzują się umiarkowanym ryzykiem poniesienia strat, wreszcie fundusze rynku pieniężnego raczej nie będą traciły, ale w niesprzyjających okolicznościach mogą zarobić mniej niż depozyt. Warto pamiętać, że nie każdy produkt łączony daje inwestorowi pełny wybór strategii. Często dostępne są tylko te bardziej ryzykowne.

4. Jakie są koszty zakupu i umorzenia jednostek funduszy?

Opłata dystrybucyjna, pobierana jednorazowo przy zakupie jednostek, w przypadku inwestycji w fundusze akcyjne może sięgać nawet 5% wpłacanej do funduszu kwoty. Tak wysoka prowizja będzie więc miała ogromny wpływ na rentowność inwestycji, zwłaszcza krótkoterminowej. Tańszy jest zakup jednostek funduszy mieszanych, a jeszcze tańszy – dłużnych (tu stawka niekiedy spada do zera). Znacznie rzadziej prowizją obciążone jest umorzenie jednostek. Co ważne, w ramach produktu łączonego opłaty za zakup i umorzenie jednostek mogą być inne niż te określone w standardowym cenniku funduszu.

5. Kiedy można się wycofać z inwestycji?

Inwestorzy sięgający po produkt łączony zwykle muszą się zobowiązać do przetrzymania jednostek funduszu przez czas określony przez bank. Niedotrzymanie zobowiązania skutkuje naliczeniem opłaty karnej  lub obniżeniem oprocentowania depozytu. Znacznie rzadziej zdarzają się produkty pozwalające bezkarnie umorzyć jednostki nawet następnego dnia po zakupie.

Ranking najlepszych kont bankowych :

ranking kont bankowych

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *