Instrukcja wypełnienia PIT 28 – krok po kroku.

By | 13 czerwca 2017

Termin składania PIT-28 upływa wraz z końcem stycznia, dlatego warto jak najszybciej wypełnić blankiet oraz złożyć go we właściwym urzędzie skarbowym. Przypominamy – blankiet PIT-28 wypełniają osoby korzystające z opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Instrukcja – krok po kroku.

Poniższa instrukcja krok po kroku poprowadzi przez proces wypełniania formularza PIT-28, dzięki czemu podatnik uniknie niepotrzebnych błędów. Podatnik wypełnia jedynie białe pola.

Pole nr 1. wewnątrz to pole należy wpisać identyfikator podatkowy – PESEL albo NIP. PESEL wpisują osoby nie prowadzące działalności gospodarczej, natomiast NIP posługują się osoby fizyczne prowadzące taką działalność albo uzyskujące przychody z tytułu najmu, dzierżawy, itp.

Pole nr 4. Podatnik wpisuje rok, zbyt który składany jest PIT-28.

Pole nr 5. Tutaj należy wpisać pismo urzędu skarbowego, do którego kierowane jest zeznanie.

Pole nr 6. Wypełniający zaznacza cel złożenia zeznania.

Pola 7-19 dotyczą danych osobowych oraz miejsca zamieszkania. Należy pamiętać, że miejsce zamieszkania często nie jest tożsame z adresem zameldowania. Co ważne, dane powinny być zgodne z tymi figurującymi w rejestrze PESEL albo CEiDG, dlatego w przypadku jakiejkolwiek zmiany należy pamiętać o aktualizacji danych w rejestrach.

Część C dotyczy przychodów podatnika objętych ryczałtem. W zależności od stawki opodatkowanych przychodów i rodzaju prowadzonej działalności (indywidualna, spółka) podatnik wpisuje łączną wartość uzyskanych przychodów w jedno z pól. Przykładowo:

Pole 20 – stawka przychodów opodatkowanych 3 %, indywidualna działalność gospodarcza

Pole 27 – stawka przychodów opodatkowanych 3 %, spółka jawna albo cywilna

Pole 21 – stawka przychodów opodatkowanych 5,5 %, indywidualna działalność gospodarcza

Pole 28 – stawka przychodów opodatkowanych 5,5 %, spółka jawna albo cywilna

Podatnik postępuje analogicznie wpisując wartość przychodu w odpowiednie pola dla: 8,5 %, 10 %, 17 % oraz 20 % stawki.

Pola 26 oraz 33 wypełniają podatnicy, którzy rozliczają swoje przychody według różnych stawek. Należy podać kwotę zsumowanych wartości.

Pole 34 wypełniają osoby, które uzyskują przychód z tytuły najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy.

Pola od 36 do 42 dotyczą zsumowanych kwot w podziale na poszczególne stawki, natomiast 43-49 wykazują przychód określony przez organ podatkowy.

W dalszych etapach podatnik postępuje według informacji zamieszczonych na szarych polach formularza. Po pomyślnym wypełnieniu deklaracji należy pamiętać o złożeniu czytelnego podpisu.

Ranking najlepszych kont bankowych :

ranking kont bankowych

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *