Przejście z ryczałtu na zasady ogólne

By | 13 czerwca 2017

Przedsiębiorca wybiera sposób opodatkowania w chwili założenia działalności gospodarczej. Wybór najwłaściwszej formy opodatkowania deklaruje wypełniając formularz o wpis do CEIDG-1. Zobacz, kiedy może urzeczywistnić zmiany?

Dostępne formy opodatkowania

Przedsiębiorca ma do wyboru cztery formy opodatkowania podatkiem dochodowym:

zasady ogólne,podatek liniowy,ryczałt od przychodów ewidencjonowanych,kartę podatkową.

Wybór jedność z nich nie zawsze jest decyzją dobrowolną. Tylko zasady ogólne można stosować bez jakichkolwiek ograniczeń. Wybór innych form jest uzależniona od spełnienia kilku warunków. Wybierając najlepszą formę opodatkowania należy ująć pod uwagę wysokość osiąganych przychodów jak oraz kosztów. Jeśli biznesmen liczyć na wliczanie wydatków związanych z firmą w koszty uzyskania przychodu, musi pamiętać, że wyłącznie zasady ogólne oraz podatek linearny pozwalają obniżać podstawę opodatkowania. Ryczałt z kolei przewidziany jest dla przedstawicieli między innymi wolnych zawodów. Nawet nisko opodatkowany niską stawką może być rozwiązaniem mniej korzystnym niż zasady ogólne. Głównie z powodu braku możliwości wliczania w koszty.

Przejście z ryczałtu na zasady ogólne

Zgodnie z polskim prawem, zmiany formy opodatkowania można dokonać okoliczność w roku – do 20 stycznia 2015 roku. Po zakończeniu roku podatkowego należy złożyć oświadczenie o wyborze nowej formy opodatkowania. Inną możliwością jest zgłoszenie likwidacji działalności gospodarczej oraz podjęcie oj ponownie, ale bez wyboru ryczałtu. Jedynie jeden sposób umożliwia natychmiastowe przejście na zasady ogólne. Możliwość zmiany ryczałtu na zasady ogólne występuje w chwili, kiedy przedsiębiorca dokona transakcji, która wyklucza stosowanie ryczałtu, np. chcąc rozszerzyć działalność firmy o inne usługi. nieodzowność zmiany ryczałtu na zasady ogólne pojawia się w momencie biznesmen zanotuje przychód z działalności wyłączonej z opodatkowania ryczałtem.

Jakie formalności po zmianie?

Dzień, w którym przedsiębiorca zanotuje pierwszy przychód z transakcji wykluczającej ryczałt, będzie pierwszym dniem, w którym przejdzie na zasady ogólne. Jeśli przedsiębiorca zmieni formę opodatkowania w ciągu roku, jest obowiązany złożyć ponownie formularz CEIDG-1 do urzędu miasta, bądź elektronicznie. wewnątrz niektórych przypadkach nie jest już to przymusem z racji swobodnej wymiany informacji między urzędami skarbowymi a miasta. Najlepiej jednak dowiedzieć się w swoim urzędzie. Poza tym musi założyć Księgę Przychodów oraz Rozchodów oraz obliczać zaliczki zgodnie z zasadami ogólnymi. jeżeli do zmiany doszło w środku miesiąca to przedsiębiorca powinien pokawałkować przychody na dwie części. Wszystkie transakcje do których doszło przed zmianą są opodatkowane ryczałtem. Wszystkie, które zaszły po zmianie będą opodatkowane zgodnie z zasadami ogólnymi. W nowym roku podatkowym ma obowiązek złożenia dwóch deklaracji. PIT-28, która dotyczy przychodów opodatkowanych ryczałtem i PIT-36 dla przychodów opodatkowanych na zasadach ogólnych.

Niedopełnienie obowiązków

Jeśli biznesmen pomimo zmiany z ryczałtu na zasady ogólne nie zacznie kierować Księgi Przychodów oraz Rozchodów oraz nie zmieni sposobu obliczania zaliczek na podatek będzie podlegał karze grzywny.

Ranking najlepszych kont bankowych :

ranking kont bankowych

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *