Ułatwienia podatkowe dla przedsiębiorców

By | 13 czerwca 2017

O jakie ulgi możesz się ubiegać zgodnie z prawem?

Pamiętajmy, że dzięki ustawie o ordynacji podatkowej (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.), wszystkim osobom prawnym przysługuje prawo ubiegania się o ulgę w spłacie zobowiązań podatkowych.

W przypadkach uzasadnionych „ważnym interesem podatnika” albo „interesem publicznym”, organ podatkowy ma możliwość:

odroczenia terminu płatności podatku albo rozłożenia zapłaty na raty;odroczenia albo rozłożenia na raty zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokęumorzenia w całości albo części zaległości podatkowych, odsetek za zwłokę albo opłatę prolongacyjną

WAŻNY sprawa PODATNIKA

Ważny interes podatnika to sytuacja, gdy z powodu nadzwyczajnych, losowych przypadków podatnik nie jest w stanie uregulować zaległości podatkowych. Będzie to utrata możliwości zarobkowania, utrata losowa majątku.

Np. zagrożenie jego egzystencji, czy też ewentualność zaistnienia sytuacji, w której osoba prawna pozostałaby bez środków niezbędnych do funkcjonowania. Trzeba jednak zaznaczyć, iż poniżej uwagę brane są wyłącznie sytuacje spowodowane warunkami gospodarczymi, klęską żywiołową czy też wydarzeniami losowymi, na których wystąpienie podatnik nie proszek wpływu.

INTERES PUBLICZNY

Interes publiczny to sytuacja, gdy zapłata zaległości podatkowych spowoduje konieczność sięgania przez podatnika do środków pomocy państwa, gdyż nie będzie w stanie zaspokajać swoich potrzeb materialnych”
Np. zagrożenie likwidacji znacznej ilości miejsc pracy albo produkcji użytku publicznego

 

Na co udzielane są ulgi? (art. 67b ustawy o ordynacji podatkowej)

Podatnicy prowadzący działalność gospodarczą mogą ubiegać się o ulgi wewnątrz spłacie zobowiązań podatkowych:

Nie stanowiących pomocy publicznejStanowiących pomoc publiczną

– naprawianie szkód wyrządzonych przez klęskę żywiołową albo inne nadzwyczajne
zdarzenia,

– zapobieżenie albo likwidacja poważnych zakłóceń w gospodarce w charakterze ponadsektorowym

– pomoc krajowych przedsiębiorców działających w ramach przedsięwzięcia gospodarczego podejmowania w interesie europejskim.

– promowanie oraz wspieranie kultury, dziedzictwa narodowego, nauki oraz oświaty,

– szkolenia,

– zatrudnienie,

– rozwój małych oraz średnich przedsiębiorstw,

– restrukturyzacja,

– ochrona środowiska

– prace badawczo-rozwojowe

 

Ze względu na to, iż decyzje wydawane przez Administrację Podatkową są decyzjami uznaniowymi, organ podatkowy nie ma prawnego obowiązku przychylenia się do na naszego wniosku. Każda decyzja, musi istnieć jednak uzasadniona.

Termin, w którym składamy wniosek o odroczenie terminu płatności podatku albo jego rozłożenie na raty też nie jest lilak znaczenia. Pamiętajmy, że wniosek musi zostać złożony przed upływem terminu płatności podatku.

Ranking najlepszych kont bankowych :

ranking kont bankowych

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *