Zmiany w PIT i CIT w 2014r.

By | 13 czerwca 2017

DOBRA wiadomość DLA OSÓB FIZYCZNYCH

W związku z nowelizacją uchwaloną na 53. posiedzeniu Sejmu zmianie ulegnie ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych, a także ach podatku tonażowym.

Ustawa, która czeka obecnie na podpis prezydenta, w istnienie powinna wejść w styczniu 2014r.

Dzięki nowelizacjom wprowadzonym przez polski szereg cieszyć się mogą w szczególności osoby fizyczne. Zmiany wprowadzone wewnątrz Ustawie przewidują zwolnienia z podatku dochodowego:

Dochód ze sprzedaży otrzymanych darowizną albo odziedziczonych udziałów albo wkładów
w spółdzielni, udziałów – akcji w spółkach prawa handlowego, innych papierów wartościowych, a też tytułów uczestnictwa albo jednostek uczestnictwa w funduszach kapitałowych.

Zwolniony z podatku będzie również dochód odpowiadający części kwoty zapłaconego podatku od spadków oraz darowizn.
Warto wspomnieć, iż został również dodany reguła określający nową kategorię kosztów uzyskania przychodu umożliwiający spadkobiercom pomniejszenia dochodu za sprzedaż ww. wkładów, o koszty, które zostały poniesione wskutek spadkodawców przy ich zakupie.

Zmiany wprowadzone w ustawie dotyczą również podatku dochodowego od osób prawnych – włączając w to spółki komandytowo-akcyjne (SKA). Od stycznia 2014r. spółki te staną się płatnikami podatku CIT.

Pierwsze założenia nowelizacji do ustawy zakładały również objęcie CIT-em spółki komandytowe. Podatnikami ostatecznie zostaną tylko SKA.

Ranking najlepszych kont bankowych :

ranking kont bankowych

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *